portraitUrodził się 08.09.1841 r. w miejscowości Nelahosevsi, nieopodal Pragi. Był znanym kompozytorem i dyrygentem okresu romantyzmu i czołowym przedstawicielem czeskiej muzyki narodowej. Wszechstronny kompozytor i wybitny muzyk. Tworzył opery, poematy symfoniczne, kwartety smyczkowe, symfonie, pieśni, msze, utwory fortepianowe oraz koncerty. Jego najsłynniejszy Koncert wiolonczelowy to h-moll op. 104 - po którym Johannes Brahms napisał: „Gdybym wiedział, że wiolonczela jest zdolna do takich rzeczy, sam bym napisał ten koncert”. Inne dzieła to np. IX Symfonia "Z Nowego Świata" powstała w 1893 roku w Nowym Jorku, która obrazuje jego emocje po przyjeździe do tego miasta z Pragi, w której spędził większość życia. Symfonię tę cechuje monumentalizacja brzmienia i zwiększona ilość instrumentów dętych i blaszanych.

Komisja Nadzoru Finansowego

Ministerstwo Infrastruktury

Policja

Kancelaria Senatu