faustvrancicsi3fa 330634263Chorwackiego wynalazca, językoznawca, historyk, dyplomata, inżynier i biskup. Dzieciństwo spędził na wyspie Prvić w Šepurinie. Studiował prawo w Padwie i Wenecji. Po studiach zamieszkał na Węgrzech, jednak jako człowiek bardzo przywiązany do swojej ojczyzny wstąpił do bractwa św. Hieronima, podczas krótkiej wizyty w rodzinnych stronach. Został mianowany administratorem dóbr biskupa Veszprem, gdzie spotkał się z problemami utrzymania dużej twierdzy, co dało mu doświadczenie potrzebne do tworzenia projektów maszyn, które znalazły się w książce „Machinae Novae”. Książka zawiera 49 szkiców z komentarzem w języku łacińskim, włoskim, hiszpańskim, francuskim i niemieckim. Najsłynniejsze projekty Fausta to pierwszy opis współczesnego spadochronu, projekty młynów z otwieranym dachem,­­­­­ czy z bocznym kołem, które w Europie były stosowane jeszcze w XX w., a także schemat metalowego mostu. Ponadto tworzył dzieła historyczne, filozoficzne oraz liryczne, które odzwierciedlają ducha renesansu. Był autorem pierwszego chorwackiego i węgierskiego słownika („Słownik pięciu najszlachetniejszych języków europejskich”).

Komisja Nadzoru Finansowego

Ministerstwo Infrastruktury

Policja

Kancelaria Senatu