250pxJan Vilmek Josef Kajetn Tyl

4 lutego 1808 r. w Kutnej Horze na świat przyszedł czeski pisarz i dramaturg, który zapisał się na kartach historii swojego narodu wyjątkowo trwale, szczególnie za sprawą jednego utworu – obecnego hymnu Czech „Kde domov můj”. Był wychowankiem praskiego gimnazjum, z którego przeniósł się do szkoły w Hradec Králové. Następnie rozpoczął studia filozoficzne w stolicy Czech, których jednak nie zdołał ukończyć. Zamiast tego przyłączył się do trupy teatralnej „Hilmerovy kočovné společnosti”, w której poznał swoją przyszłą żonę – Magdalenę Forchheim. Po dwóch latach ponownie osiadł w Pradze, gdzie objął posadę księgowego w kancelarii wojskowej, co pozwoliło mu znaleźć czas na teatr i dziennikarstwo. Był zaangażowany w kierowanie czasopismem „Jindy a Nyní”, znanego później pod nazwą „Květy”. Ponadto tworzył gazetę „Vlastimil” oraz  „Pražského Posla”. Planował również wydać wiejską gazetę „Selské noviny”. Jego działalność teatralna skupiła się wokół Teatru Kajetańskiego. Od 1846 roku był całkowicie zaangażowany w pracę w Teatrze Stanów Czeskich (Stavovského divadla), gdzie był dramaturgiem. To właśnie ten etap życia przyniósł Josefowi wielką popularność wśród Czechów oraz zaszczyty w środowisku. Niestety jego zaangażowanie polityczne przysporzyło mu również wielu wrogów, przez co pod koniec życia stracił swoją pozycję oraz stanowisko.

Komisja Nadzoru Finansowego

Ministerstwo Infrastruktury

Policja

Kancelaria Senatu