Marcel KiepachChorwacki wynalazca zwany cudownym dzieckiem. Zajmował się elektroniką, magnetyzmem, akustyką, transmisją sygnałów dźwiękowych oraz transformatorami. Studiował ekonomię w Berlinie oraz elektrotechnikę w Charlottenburgu. Już w wieku szesnastu lat opatentował kompas morski odporny na obecność metalu oraz inne siły magnetyczne, które normalnie zakłócałyby odczyt. Pod koniec 1911 r. (czyli półtora roku później), w Londynie opatentował jego ulepszoną wersję. Kolejny wynalazek Marcela- dynamo- został opatentowany we Francji. Wynalazca nie spoczął jednak na laurach i niedługo potem biuro patentowe przyjęło jego kolejny projekt, bez którego nie można wyobrazić sobie współczesnego świata- wyłącznik zasilania. Przez całe swoje życie utrzymywał aktywny kontakt z ludźmi nauki swoich czasów. Jego osiągnięcia są niewątpliwie imponujące, zważywszy na fakt, że Marcel Kiepach zdążył dokonać tego wszystkiego zanim stał się dorosłym mężczyzną- zmarł na froncie I wojny światowej w wieku 21 lat.

Komisja Nadzoru Finansowego

Ministerstwo Infrastruktury

Policja

Kancelaria Senatu