Faculty of Medicine MU

98 lat temu (28 stycznia 1919 r.) w Brnie założono uniwersytet, który dziś jest największą uczelnią wyższą na Morawach i drugą pod względem wielkości w Czechach. Nosi on imię pierwszego prezydenta Czechosłowacji – ambitnego Tomasza Masaryka. Składający się z ponad dwustu wydziałów, klinik i instytutów, nie tylko wykształcił tysiące absolwentów, wśród których znaleźć można wiele jednostek wybitnych (jak uznany czeski matematyk - Otakar Borůvka, reżyser, scenarzysta i aktor - František Vláčil, czy kompozytor Antonín Tučapský. Uczelnia ta wniosła także duży wkład w kulturalny rozwój regionu Moraw. W latach 1960 – 1990, z przyczyn politycznych, była znana pod nazwą Uniwersytet Jana Ewangelisty Purkyniego. Uniwersytet, jako jednostka bardzo nowoczesna, angażuje się w wiele prac badawczych i jest wysoko cenioną uczelnią w Europie. Jedną z bardziej imponujących inicjatyw badawczych było założenie stacji antarktycznej „Johann Gregor Mendel”, która wykorzystywana jest do badań w sezonie letnim.

Komisja Nadzoru Finansowego

Ministerstwo Infrastruktury

Policja

Kancelaria Senatu