23.01.2017 r. przypada 98 rocznica wybuchu konfliktu, który trwając zaledwie siedem dni, na wiele lat skłócił ze sobą Polaków i ich południowych sąsiadów. W Czechach określa się ten konflikt jako „Sedmidenní válka”. Wiele szczegółów dotyczących wojny, która wybuchła 23 stycznia 1919 r. jeszcze nie zostało ustalonych, wiadomo jednak wiele na temat przyczyn konfliktu. Najważniejszą z nich było niewątpliwie rozpisanie wyborów do sejmu na spornym terytorium Śląska Cieszyńskiego, co sprowokowało wojska Czechosłowacji do zbrojnej interwencji. Wynikiem tego wydarzenia było m.in. wcielenie Zaolzia do Czechosłowacji. Atak na terytorium, którego przynależność dopiero miała zostać ustalona pomiędzy rządami obu krajów był spowodowany również imperialistycznym snem Karla Kramářa, pierwszego czeskiego premiera, który marzył o znacznym poszerzeniu granic swojego państwa. Wojna polsko-czechosłowacka jest świetnym przykładem na to, jak zaledwie kilka dni agresji może przynieść wiele ofiar oraz skutkować wieloma latami wzajemnej niechęci, która na szczęście jest już również faktem historycznym.

Komisja Nadzoru Finansowego

Ministerstwo Infrastruktury

Policja

Kancelaria Senatu