Telefon: +48 502 600 424 lub +48 22 816 71 85 E-mail: jan@czeski-tlumacz.eu

Wykonane prace

Tłumaczenia pisemne:

 • Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (tłumaczenie polski - czeski)
 • Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (tłumaczenie polski - czeski)
 • Liczne dokumenty finansowe firm - bilanse, sprawozdania finansowe, opinie biegłych rewidentów
 • Przewodnik turystyczny po Chorwacji (tłumaczenie chorwacki polski)
 • Przewodnik turystyczny po Jeziorach Plitwickich (tłumaczenie chorwacki - polski)
 • Teksty techniczne związane z budową dróg i kolei (tłumaczenie polski - czeskie - polski)
 • Przepisy dotyczące więziennictwa w Republice Czeskiej (tłumaczenie czeski - polski)
 • Ustawa o cyberbezpieczeństwie (tłumaczenie czeski - polski)
 • Dokumenty samochodowe
 • Umowy handlowe
 • Umowy spółek
 • Instrukcje obsługi maszyn

  oraz wiele innych…

Tłumaczenia ustne – konsekutywne i symultaniczne, między innymi dla:

 • Kancelarii Senatu
 • Kancelarii Sejmu
 • Kancelarii Prezydenta
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie
 • Straży Granicznej
 • Służby Celnej
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwa Infrastruktury
 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej
 • Ambasady Stanów Zjednoczonych w Zagrzebiu
 • Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 • Eurojust – Haga (Holandia)
 • Komisji Nadzoru Finansowego
 • Związku Województw RP
 • Komendy Głównej Policji
 • Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu
 • Międzynarodowych Organizacji Związków Zawodowych
 • Wspólnoty Żupanii (regionów) Republiki Chorwacji
 • Firm z branży energetycznej
 • Firm z branży budowlanej
 • Firm z branży kolejowej