Tłumaczenia pisemne:  

 • Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
 • Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.
 • Liczne dokumenty finansowe firm
 • Przewodnik turystyczny po Chorwacji
 • Przewodnik turystyczny po Jeziorach Plitwickich
 • Teksty techniczne związane z budową dróg i kolei
 • Przepisy dotyczące więziennictwa w Republice Czeskiej

oraz wiele innych…

Tłumaczenia ustne – konsekutywne i symultaniczne, między innymi dla:

 • Kancelarii Senatu
 • Kancelarii Sejmu
 • Kancelarii Prezydenta
 • Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 • Ministerstwa Spraw Zagranicznych
 • Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie
 • Straży Granicznej
 • Służby Celnej
 • Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Ministerstwa Infrastruktury
 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
 • Ministerstwa Sprawiedliwości
 • Ministerstwa Obrony Narodowej
 • Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej
 • Ambasady Stanów Zjednoczonych w Zagrzebiu
 • Ambasady Republiki Czeskiej w Warszawie
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 • Eurojust – Haga (Holandia)
 • Komisji Nadzoru Finansowego
 • Związku Województw RP
 • Komendy Głównej Policji
 • Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych
 • Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu
 • Międzynarodowych Organizacji Związków Zawodowych
 • Firm z branży energetycznej
 • Firm z branży budowlanej
 • Firm z branży kolejowej