Realizuji překlady obyčejné a se soudním ověřením, tlumočení (konsekutivní a simultánní) ve všech jazykových kombinacích těchto jazyků: polština, čeština, chorvatština, srbština, bosenský jazyk.

Realizuji překlady obecných, obchodních, marketingových, právních, finančních, technických a jiných textů.

Samozřejmě jelikož jsem soudním překladatelem spolupracuji s orgány justice při překladech právních textů.

Nabízím tlumočnické služby při obchodních jednáních, výstavách a veletrzích, na konferencích a jiných akcích, kde je nezbytná účast tlumočníka.

Tlumočení jsem schopen zajistit všude, kde to potřebuje zákazník.

Komisja Nadzoru Finansowego

Ministerstwo Infrastruktury

Policja

Kancelaria Senatu